Educatie

Het is de bedoeling dat voor jong en oud  educatieprogramma’s worden opgestart.

Tijdens het volgen van deze educatieve programma’s maakt u kennis over alles wat te maken heeft met mens en dier in de natuur ,verzorging van de dieren die bv. op onze kinderboerderij verblijven maar ook daarbuiten,hygiëne en milieu en natuur.
Ook zullen wij speciale themamomenten organiseren afhankelijk van de jaargetijden, actualiteit en inbreng vanuit de bewoners van Papendrecht.

Onze Stichting wil ook onze oudere medebewoners van Papendrecht betrekken bij het wel en wee in en rondom de kinderboerderij en zo een brug te slaan tussen  “ jong & ouder “ en hoopt dat vanuit de beroepsgroep en mantelzorgers welke betrokken zijn bij de begeleiding en verzorging van de ouderen in verzorg-en verpleeghuizen een samenwerking gaat ontstaan.

Wij  proberen door middel van deze educatiemomenten een ieder bewuster te maken wat betreft de eerder  omschreven onderwerpen.

Wij zijn  nog  op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om al deze educatieve plannen vorm te geven. Indien u meent op grond van uw beroep,ervaring of anderszins een bijdrage te kunnen leveren om de plannen tot een succes te maken welke onder de paraplu van de Stichting Kinderboerderij Papenhoeve wordt georganiseerd, meld u dan aan: vrijwilliger@kinderboerderijpapenhoeve.nl